Kliniczne piątki to spotkanie 5-6 godzinne poświęcone praktyce (w szczególności badaniu pulsu i akupunkturze) , organizowane raz w miesiącu, zawsze w piątek od godziny 13.30. Co najmniej 2/3 czasu to zajęcia praktyczne.
Czas trwania: 5-6h.
Maksymalna ilość uczestników: 12 osób. (w niektórych przypadkach liczba uczestników zostaje zmniejszona)
Cena: 600 zł za jedno spotkanie. Zaliczka w wysokości 300 zł płatna nie później niż na 7 dni przed datą spotkania.

„Badanie pulsu. Zaawansowane techniki diagnostyczne” – cykl pięciu spotkań

5 spotkań stworzy zamknięty cykl poświęcony diagnozie z pulsu. Doświadczenia klinicznych piątków w 2016r. doprowadziły mnie do wniosku, że konieczne jest stworzenia warsztatów umożliwiających nauczenie badania pulsu na podstawowym poziomie. Dopiero mając w swoim orężu podstawowe umiejętności diagnozowania z pulsu, możemy samodzielnie rozwijać sztukę badania pulsu.
Maksymalne ilość uczestników: 6 osób. Ćwiczymy w grupach 2 osobowych, przez pierwszą godzinę warsztatów na uczestnikach zajęć, kolejne 4 godziny to praca z prawdziwymi pacjentami (ok 4 na jedną grupę podczas jednego spotkania).  Na postawie diagnozy z pulsu stawiamy diagnozę, dobieramy punkty akupunkturowe, nakłuwamy i obserwujemy zmiany w wyglądzie, języku, dolegliwościach i oczywiście na pulsie
Podczas każdego spotkania będziemy zgłębiać kolejne umiejętności zwiększające zrozumienie energii pacjenta. Zaczniemy od ogólnych podstaw, a zakończymy na rozpoznawaniu zaburzeń na poszczególnych 12 pozycjach pulsu,I tak:
I spotkanie:  Badanie ogólne pulsu, czyli stanu:
  • Yin / Yang, Ying Qi / Wei Qi
  • Shen, Korzenia i Qi Żołądka.
  • Qi, Krwi, Zang
II spotkanie: Jakości 5 przemian na pulsie
III spotkanie: 12 pozycji Pulsu
  • wyczuwanie każdej z 12 pozycji z osobna
  • określenie prawidłowych jakości pulsu na poszczególnych pozycjach według energii głębokich meridianów
IV spotkanie:  Patologia na pulsie
  • określanie patologicznych zmian na pulsie, zarówno na poziomie ogólnych badania pulsu, jak i na 12 pozycjach
V spotkanie: Puls = Obraz energetyczny człowieka
Tworzenie obrazu przepływu Qi w organizmie pacjenta. Określenie głównych zaburzeń konstytucjonalnych charakterystycznych dla danego pacjenta oraz aktualnych zaburzeń przepływu energii wynikających z doświadczeń życiowych, pozwala na wyciąganie wniosków, które punkty akupunkturowe mogą pomóc pacjentowi w dochodzeniu do równowagi, czyli w zdrowieniu.

25.08.2017 – Trygramy w praktyce akupunkturzysty

Trygramy to jeden z najstarszych, pierwotnych modeli przedstawiających energię człowieka, natury, wszechświata. trygramy opisują strukturę energii człowieka. Schemat funkcjonowania energii i jej tendencje do zmian jakościowych i ilościowych mają wpływ na zachowanie się poszczególnych narządów wewnętrznych i meridianów.
Użycie wiedzy na temat trygramów pozwala na uzyskanie szybkich i długotrwałych zmian na poziomie i somy, i psyche.
Na warsztatach nauczymy się stosować odpowiednie kombinacje punktów, wywołujące zmiany energetyczne zgodne z 8 trygramami. Poznamy technikę obserwacji pacjenta, jego zachowania, postawy, wyglądu, twarzy pozwalającą na użycie odpowiedniego trygramu.

22.09.2017 – Leczenie dolegliwości bólowych

Największy efekt przeciwbólowy osiągamy wtedy, gdy używamy meridianów niezwiązanych bezpośrednio z zastojem energii (bólem), ale tych które równoważą zaburzenie będące przyczyną bólu. Wyrównany organizm sam pozbywa się bólu.
Podczas tych warsztatów usuwamy przyczynę bólu, wszystkimi możliwymi technikami w obrębie akupunktury (meridiany TMM, Luo, Dywergentne, 5 elementów, 8 zasad, zegar narządów ).
Całą teorię przedstawię podczas pracy z pacjentami, która wypełni zdecydowaną większość warsztatu.

20.10.2017 – Akupunktura dzieci

Podczas tego warsztatu poznany strategię leczenia akupunkturą najczęściej występujących dolegliwości u dzieci. Zajmiemy się alergiami, nadpobudliwością, przewlekłymi infekcjami, czy chorobami skórnymi. Diagnozujemy i leczymy akupunkturą!

17.11.2017 – „Badanie pulsu. Zaawansowane techniki diagnostyczne”

Warsztaty praktyczne z diagnozowania pulsu. Użycie teorii 5 przemian pozwala określić dominującą jakość energii u danego pacjenta oraz tę, której organizm w tym momencie potrzebuje najbardziej. Spotkanie opierać się będzie na ćwiczeniach praktycznych rozpoznawania 5 przemian na pulsie.

15.12.2017 – ŚWIĄTECZNA AKUPUNKTURA, czyli warsztaty w mikołajkowych czapkach 🙂