Kurs akupunktury przeznaczony zarówno dla początkujących akupunkturzystów, posiadających już podstawową wiedzę z zakresu medycyny chińskiej i akupunktury, jak i dla doświadczonych praktyków, których może zainteresować warsztat pracy doświadczonego kolegi po fachu. Kurs umożliwi Ci realne rozpoczęcie pracy z akupunkturą!
Czas trwania: 2 weekendy (30 h).  Maksymalna ilość uczestników: 15 osób.

Kurs pozwoli Ci zrozumieć czym jest energia i jakie funkcję pełni w ludzkim organizmie, przepływając przez poszczególne meridiany. Poznasz praktyczne zastosowanie teorii 8 zasad, 5 przemian, 6 warstw, energii głębokich meridianów. Zrozumiesz, czym są punkty antyczne oraz co oznacza ich przynależność do jednej z 5 przemian. Poznasz funkcję i przydatność poszczególnych grup punktów akupunkturowych.

Najistotniejszą część kursu stanowi praca z realnymi pacjentami, podczas której nauczysz się tworzenia strategii leczenia akupunkturą, na podstawie diagnozy pulsu.

Kurs Akupunktury „Krótki kurs o nakłuwaniu” – Harmonogram:

Weekend pierwszy :

Dzień I

 1. Podstawowe założenia algorytmu leczenia akupunkturą;
 2. Wpływ czynników na zdrowie człowieka i zależności między nimi (dieta, emocje, pogoda, urazy fizyczne i psychiczne, aktywność fizyczna);
 3. Omówienie struktury i funkcji poszczególnych gałązek meridianów (meridiany cudowne, główne, luo, tmm, dywergentne) oraz ich udział w etiologii dolegliwości pacjenta;
 4. Zajęcia praktyczne.

Dzień II

 1. Wykorzystanie diagnozy w celu określenia lokalizacji i jakości zaburzenia:
  • Diagnoza z pulsu
  • Diagnoza z twarzy
  • Diagnoza z języka
  • Wywiad
 2. Omówienie funkcji podstawowych grup punktów akupunkturowych (punkty akupunkturowe antyczne, 5 przemian, Yuan, Mu, tylne Shu, Windows of Sky, Doorway To Earth) oraz ich zastosowania w konkretnych typach zaburzeń, diagnozowanych w szczególności w oparciu o badanie pulsu;
 3. Podsumowanie weekendu i zajęcia praktyczne.

Weekend drugi:

Dzień I

 1. Powtórzenie materiału z pierwszego spotkania;
 2. Algorytm badania pulsu, koniecznego do prowadzenia skutecznej terapii – teoria oraz zajęcia praktyczne;
 3. Określanie celów leczenia akupunkturą – wzmacnianie najsłabszego ogniwa na jak najgłębszym poziomie energetycznym;
 4. Techniki stymulacji punktów akupunkturowych.

Dzień II

 1. Tworzenie kombinacji punktów akupunkturowych wg 8 zasad i 5 elementów;
 2. Efekty działania akupunktury na energię pacjenta, ilościowe i jakościowe;
 3. Akupunktura, a zaburzenia podstawowych substancji organizmu;
 4. Praca z realnymi pacjentami.