Praktyczny kurs akupunktury dedykowany osobom, które posiadły dotychczas  podstawową wiedzę z dziedziny diagnozowania medycyny chińskiej oraz terapii akupunkturą i które chcą zgłębiać tajniki klasycznej diagnozy z pulsu.

Czas trwania (30h). Maksymalna ilość uczestników: 6 osób.

„Badanie pulsu. Zaawansowane techniki diagnostyczne” – cykl pięciu spotkań

5 spotkań stworzy zamknięty cykl poświęcony diagnozie z pulsu. Doświadczenia klinicznych piątków w 2016r. doprowadziły mnie do wniosku, że konieczne jest stworzenia warsztatów umożliwiających nauczenie badania pulsu na podstawowym poziomie. Dopiero mając w swoim orężu podstawowe umiejętności diagnozowania z pulsu, możemy samodzielnie rozwijać sztukę badania pulsu.
Maksymalne ilość uczestników: 6 osób. Ćwiczymy w grupach 2 osobowych, przez pierwszą godzinę warsztatów na uczestnikach zajęć, kolejne 4 godziny to praca z prawdziwymi pacjentami (ok 4 na jedną grupę podczas jednego spotkania).  Na postawie diagnozy z pulsu stawiamy diagnozę, dobieramy punkty akupunkturowe, nakłuwamy i obserwujemy zmiany w wyglądzie, języku, dolegliwościach i oczywiście na pulsie
Podczas każdego spotkania będziemy zgłębiać kolejne umiejętności zwiększające zrozumienie energii pacjenta. Zaczniemy od ogólnych podstaw, a zakończymy na rozpoznawaniu zaburzeń na poszczególnych 12 pozycjach pulsu,I tak:
I spotkanie:  Badanie ogólne pulsu, czyli stanu:
  • Yin / Yang, Ying Qi / Wei Qi
  • Shen, Korzenia i Qi Żołądka.
  • Qi, Krwi, Zang
II spotkanie: Jakości 5 przemian na pulsie
III spotkanie: 12 pozycji Pulsu
  • wyczuwanie każdej z 12 pozycji z osobna
  • określenie prawidłowych jakości pulsu na poszczególnych pozycjach według energii głębokich meridianów
IV spotkanie:  Patologia na pulsie
  • określanie patologicznych zmian na pulsie, zarówno na poziomie ogólnych badania pulsu, jak i na 12 pozycjach
V spotkanie: Puls = Obraz energetyczny człowieka
Tworzenie obrazu przepływu Qi w organizmie pacjenta. Określenie głównych zaburzeń konstytucjonalnych charakterystycznych dla danego pacjenta oraz aktualnych zaburzeń przepływu energii wynikających z doświadczeń życiowych, pozwala na wyciąganie wniosków, które punkty akupunkturowe mogą pomóc pacjentowi w dochodzeniu do równowagi, czyli w zdrowieniu.