WEBINAR O STRUKTURZE ENERGETYCZNEJ MERIDIANÓW

Celem kursu jest zrozumienie funkcji różnych odgałęzień meridianów w codziennej aktywności fizycznej i psychicznej organizmu, ich roli w rozwoju psychofizycznym człowieka, jak również nabycie umiejętności diagnozowania i lokalizowania zaburzeń tej skomplikowanej sieci rozgałęzień.

NAGRANIE WEBINARU znajdziesz TUTAJ

WEBINAR O STRUKTURZE ENERGETYCZNEJ MERIDIANÓW                    

Meridiany nie są nitkami porozciąganymi w ludzkim organizmie, to skomplikowana struktura przestrzenna.

Poszczególne części nazywamy meridianami ścięgnisto-mięśniowymi, łączącymi, dywergentnymi itd.  Pod każdą z tych nazw kryje się wyjątkowa funkcja energii.

Zaburzenia na różnych poziomach dają określone objawy, a akupunktura pozwala leczyć na każdym z nich.

Podczas spotkania zostały omówione funkcje, patologie oraz strategia terapii poszczególnych meridianów.

Cena obejmuje dostęp do nagrania (czas trwania 1:35:16) i prezentacji na 90 dni