– W poszukiwaniu zaginionego patogenu –

Weekendowy kurs akupunktury dotyczący rzadko opisywanej sieci rozgałęzień meridianów głównych. Na szkoleniu omówimy nast. meridiany poboczne: 1.Ścięgnisto-Mięśniowe (TMM) 2. Łączące (Luo) 3. Dywergentne. Celem kursu jest zrozumienie ich funkcji w codziennej aktywności fizycznej i psychicznej organizmu, ich roli w rozwoju psychofizycznym człowieka, jak również nabycie umiejętności diagnozowania i lokalizowania zaburzeń tej skomplikowanej sieci rozgałęzień.

Czas trwania: 1 weekend (15h). Liczba miejsc nieograniczona.

Znajomość fizjologii meridianów pobocznych i trapiących je patologii, ułatwia dokładne rozpoznanie lokalizacji Patogenu Zewnętrznego, a co za tym idzie skuteczniejsze wyeliminowanie jego wpływu na organizm pacjenta. Meridiany Ścięgnisto-Mięśniowe, Luo oraz Dywergentne umożliwiają organizmowi człowieka

adaptację do zmieniających się wokół niego warunków. W sytuacji kiedy Qi jest osłabiona lub też czynnik patogenny jest zbyt intensywny, mechanizmy obronne zawodzą, patogen zewnętrzny narusza terytorium energetyczne człowieka i rozpoczyna „wędrówkę” w głąb, w kierunku narządów wewnętrznych.

 1. Na swojej drodze, na szczęście, napotyka początkowo opór WeiQi Meridianów Ścięgnisto-Mięśniowych próbuje zająć się patogenem, a manifestacją tego procesu są zaburzenia funkcji i struktury układu ruchu.
 2. Po pewnym czasie do gry obronnej wchodzi YingQi zgromadzona w meridianach Luo. Wtedy też, dołączają się kolejne dolegliwości narządu ruchu i nierzadko pojawiają się zaburzenia o charakterze emocjonalnym.
 3. Jako ostania do akcji wkracza Wei Qi meridianów Dywergentnych, mających połączenie z JingQi Meridianów Nadzwyczajnych. Na każdym etapie wędrówki Patogenu, objawy związane z Syndromami Wewnętrznymi mogą towarzyszyć objawom powierzchownym, ale na poziomie meridianów dywergentnych są szczególnie nasilone, a niejednokrotnie maskują je.

W każdym momencie procesu wnikania, Patogen może ugrząźć i wytworzyć stan przetrwały, znany jako Syndrom Przetrwałego Patogenu. Pogarsza on stale stan Qi meridianu oraz towarzyszącego mu narządu wewnętrznego, sugerując syndrom wewnętrzny.

Zdiagnozowanie syndromu przetrwałego Patogenu i precyzyjne określenie jego lokalizacji nierzadko jest krytyczne dla powodzenia terapeutycznego. Akupunktura daje niezwykłą możliwość wyeliminowania tej patologii, tak powszechnej w dzisiejszym świecie.

Kurs Akupunktury „Meridian główny to nie wszystko” – Harmonogram:
 1. Omówienie struktury przestrzennej meridianów i jej związku z funkcjami organizmu;
 2. Sygnały sugerujące patologię gałęzi dodatkowych;
 3. Meridiany ścięgnisto-mięśniowe:
  1. Rola w rozprzestrzenianiu się energii;
  2. Funkcje podstawowe oraz udział w patologiach (zewnętrznych i wewnętrznych);
  3. Rola TMM w aktywnościach życia codziennego, czyli udział poszczególnych meridianów ścięgnisto-mięśniowych w inicjacji każdej aktywności, jej utrzymywaniu i osiąganiu zamierzonego celu;
  4. Określanie patologii TMM, nie tylko ze względu na lokalizację, ale przede wszystkim na zaburzenie funkcji układu ruchu. Objawy z nim związane;
  5. Diagnoza oraz terapia zablokowanych TMM;
 4. Meridiany Luo:
  1. Podłużne i poprzeczne – ich funkcje oraz związek z Krwią, a co za tym idzie z Shen i emocjami;
  2. Luo jako rezerwuar Xue, Shen, Emocji;
  3. Wpływ na punkty antyczne;
  4. Przebiegi meridianów Luo i objawy z nimi związane;
  5. Diagnoza i terapia meridianów Luo;
  6. Udział w rozwoju psycho-socjalnym (od narodzin do wykształcenia dojrzałej jednostki).
 5. Meridiany dywergentne:
  1. Przebieg, funkcje;
  2. Związek z substancjami ciała;
  3. Udział w patologiach przewlekłych;
  4. Diagnoza i terapia;
 6. „Wędrówka” patogenów w sieci meridianów – diagnoza lokalizacji zaburzenia na podstawie wywiadu i badania pulsu;
 7. Jak prowadzić terapię, jak wyprowadzić Patogen z organizmu.

Cena: 1400 zł, zaliczka w wysokości 400 zł płatna nie później niż na 7 dni przed datą spotkania.