Narzędzia diagnostyczne stosowane przez akupunkturzystów pozwalają określić lokalizację oraz charakter przyczyny bólu i go wyeliminować.

Jeden dzień warsztatów wyposaży Cię w praktyczną wiedzę i umożliwi natychmiastowe wykorzystanie stymulacji punktów akupunkturowych.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób nieznających akupunktury, a zajmujących sie terapią ukłądu ruchu, jak i dla praktykujących już akupunkturzystów.

Czas trwania: 1 dzień (8h). 

Patroni Medialni Kursu:
Logo_Rehabilitacja w praktyceLogo_Praktyczna_Fizjoterapia

 

 

 

Stymulacja (akupresura – ucisk, akupunktura – nakłucie igłą) odpowiednich punktów:

 • przywraca prawidłową funkcję kanałów energetycznych,
 • przywraca prawidłowy przepływ energii,
 • powoduje lepsze ukrwienie danego rejonu,
 • poprawia jego funkcje,
 • zmniejsza dolegliwości pacjenta – przede wszystkim bólowe.

Meridiany (kanały przepływu energii) tworzą bardzo rozgałęzioną sieć dystrybucji energii w organizmie. Meridiany ścięgnisto-mięśniowe są jej częścią i odpowiadają za prawidłową dystrybucję krwi (czyli energii) w obrębie układu ruchu.

U pacjentów z zaburzeniami układu ruchu (najczęściej z towarzyszącym bólem) z całą pewnością możemy stwierdzić zaburzenie właśnie systemu meridianów ścięgnisto- mięśniowych (TMM). Ich diagnostyka opiera się na analizie lokalizacji dyskomfortu i jego korelacji z konkretnym ruchem. Ból, niezależnie od charakteru i przyczyny, nie jest chorobą tylko objawem wskazującym niedomaganie ludzkiego organizmu.

12 meridianów ścięgnisto-mięśniowych tworzy swego rodzaju „płaszcz” okrywający nasze ciało.

Technika jest prosta, zarówno w zakresie diagnostyki, jak i terapii.

Więcej o fizjologii i patologii TMM na grupie fizjoterapeutów, absolwentów szkolenia:

https://www.facebook.com/groups/1051920488236238/?fref=ts

 

 
Kurs Akupunktury „ Płaszcz ścięgnisto–mięśniowy, czyli punkty akupunkturowe dla fizjoterapeutów” – Harmonogram:

 1. Krótki wstęp do medycyny chińskiej i akupunktury;Sieć przestrzenna meridianów (meridiany główne, dywergentne, łączące podłużne,poprzeczne, ścięgnisto – mięśniowe) i ich korelacja z poszczególnymi strukturami i funkcjami układu ruchu oraz narządami wewnętrznymi;
 2. Szczegółowe omówienie meridianów ścięgnisto mięśniowych:- fizjologia (odżywianie, nawilżanie, oczyszczanie tkanek),- patologia przejawiająca się jako dyskomfort, napięcie, ból, ograniczenie ruchomości,- diagnostyka różnicowa: lokalizacja objawu, ocena ruchomości;
 3. Akupunktura, akupresura, związanych z meridianami scięgnisto mięśniowymi – proste techniki stymulacji punktów akupunkturowych umożliwiające poprawę ich pracy, co w znaczący sposób  zmniejsza odczuwanie dolegliwości w ciągu kilku minut;
 4. Zajęcia kliniczne z pacjentami.

Lokalizacja kursu: Katowice

Cena kursu wynosi 1000 zł. Zaliczka w wysokości 400 zł płatna przelewem.

Prawo NIE zakazuje fizjoterapeutom przerywania tkanek!

 • Czynności, w trakcie których dochodzi do przerwania ciągłości tkanek mogą dokonywać nie tylko lekarze, ale również inne osoby pod warunkiem wdrożenia odpowiednich procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami. Wynika to wprost z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2013r., poz. 947): osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.
 • Co więcej, przepis ten dotyczy osób, które nie udzielają świadczeń zdrowotnych, a jeśli przyjąć, że fizjoterapeuci udzielają świadczeń zdrowotnych, to należy odwołać się do art. 11 wyżej wskazanej ustawy, w której podane są wytyczne związane z podejmowaniem czynności zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 • Cytowane w internecie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. nie odnosi się do tego problemu. To rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Poza tym zostało uchylone z dniem 2 stycznia 2012r. To rozporządzenie nie obowiązuje!
 • Należy podkreślić, że żaden przepis obowiązującego prawa nie zakazuje fizjoterapeutom udzielania świadczeń w trakcie których dochodzi do przerwania ciągłości tkanek. Pojęcie „czynności w trakcie których dochodzi do przerwania ciągłości tkanek” obecnie funkcjonuje w przepisach tylko w związku z regulacjami dotyczącymi zapobiegania zakażeniom.

Stwierdzenie, że fizjoterapeuci nie mogą wykonywać akupunktury, ponieważ nie mają prawa do przerywania ciągłości tkanek, jest nieprawdziwe i nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.

Więcej szczegółów nt. akupunktury dla fizjoterapeutów w publikacjach specjalistycznych:

 „Akupunktura w rękach fizjoterapeuty. Jakie korzyści niesie z sobą wiedza na temat medycyny chińskiej”. Autor lek. med. Michał Richter, publikacja marzec 2016: „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”.